ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ-2012                ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ-2012

Դեկտեմբերի  19-ին դպրոցի ռեսուրս կենտրոնում անցկացվեց ընթերցանության մրցույթ
6-րդ դասարանի աշակերտնեի հետ: Մասնակցում էին 51 աշակերտ,որոնք նախապես
գրանցվել էին dasaran.am  կայքում:Աշակերտները կարդացին իրենց ընտրած գեղարվեստական գրքերից հատվածներ: Հանձնաժողովի անդամներ Ս.Խաչատրյանը,
Ն.Գալստյանը և Կ,Մխիթարյանը առանձին գնահատեցին յուրաքանչյուր աշակերտի
ընթերցումը և  վերջում ամփոփեցին արդյունքները:Հանձնաժողովի որոշմամբ առավելագույն
միավորներ հավաքած 17 աշակերտներ անցան ընթերցանության մրցույթի երկրորդ փուլ:

Комментарии