Հայոց լեզու, 9-րդ դասարանԹեմա.
Հատկացուցիչ երկրորդական նախադասություն:

Նպատակը.
Կատարել նախորդ դասի գրավոր հարցում.
Աշակերտներին սովորեցնել հատկացուցիչ երկրորդական նախադասության բնույթը:

Խնդիրները.
Վարժությունների միջոցով կատարել նախորդ դասի հարցում: 
Բացատրել հատկացուցիչ երկրորդական նախադասության բնույթը: 
Բերել համապատասխան օրինակներ:

Աշակերտները կսովորեն հատկացուցիչ երկրորդական նախադասության բնույթը:

Հեղինակ Իսպիրյան Մարգարիտ

Комментарии