Ասույթներ մայրենի լեզվի մասին

Մեծերը`հայոց լեզվի մասին

Ախ,լեզուն,լեզուն,լեզուն որ չըլի,մարդ ընչի նման կըլի: Մեկ աղգի պահողը,իրար հետ միացնողը լեզուն ա ու հավատը... Ձեզ եմ ասում,ձեզ,հայոց նորահաս երիռասարդք,ձեր անունին մեռնեմ,ձեր արևին ղուրբան,տասը լեզու սովորեցեք,ձեր լեզուն, ձեր հավատը ղայիմ բռնեցեք:
                                                                                                                     Խաչատուր Աբովյան

Լեզուն է ամեն մի ժողովրդի ազգային գոյության ու էության ամենախոշոր փաստը, ինքնության ու հանճարի ամենախոշոր դրոշմը,պատմության ու հեռավոր անցյալի կախարդական բանալին,հոգեկան կարողությունների ամենաճոխ գանձարանը, հոգին ու հոգեբանությունը:
                                                                                                                     Հովհ. Թումանյան

...Գրաբարը...ոսկի է,դա լեզու չէ,այլ երկնային երաժշտություն,պերճություն,ուժ,ճկունություն, այդ ամենը նոր եմ սկսում զգալ: Եվ ինչպիսի ձախորդությունների էլ հանդիպեմ,և որքան էլ ինձ համար դժվար լինի,ես պատրաստ եմ ամեն ինչի,միայն թե իրագործեմ երազանքս`կատարելապես ուսումնասիրեմ այդ արքայական լեզուն:
                                                                                                                          Վահան Տերյան

Մայրենի լեզուն մարդու հետ է միշտ: Լեզուն այն միջոցն է, որով գիտակցությունը մարմին է առնում, մտածմունքը` նյութականանում:                                              
                                                                                                                         Հր.Աճառյան
Հայերենը, իբրև Արարատյան լեզու,կոչվում է <<Աղոթքի լեզու>>.այն աստվածային ճոխ ու  աննման լեզու է:
                                                                                                                        Նիկողայոս Մառ

Հայ լեզուն է այն սարսափելի ուժը,որի ընդդեմ տկար են նաև միլիոնավոր բարբարոսների սվինները: Լեզուն է ազգությանց դրոշակը, լեզուն է նոցա որպիսության և վիճակի հայտարարը:                                                                          
                                                                                                                        Մ.Նալբանդյան
Մայենի լեզուն մարդու հետ է միշտ և նույնիսկ,երբ մարդ բոլորովին մենակ է:

                                                                                                                          Լևոն Շանթ

Ձեր հնամենի լեզուն ես չգիտեմ,բայց սիրում եմ այն:Դրա մեջ Արևելքն եմ զգում,դարերն եմ նշմարում այնտեղ,տեսնում եմ անցյալի խորհրդավոր նշույլի շողարձակումը:Ինձ համար խարծանք է հայերեն թարգմանվելը:
                                                                                                                           Վ. Հյուգո

Այո,մեր նախնիները մեզ և աշխարհին փոքր ժառանգություն չեն կտակել: Բայց մենք պիտի հասկանանք և հասկանալով չմոռանանք երբեք,որ մեր ժառանգության մեծագույն գանձը մեր լեզուն է :
                                                                                                                              Պ. Սևակ

Հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգության գանձարանում ամենամեծ և թանկագին հրաշալիքը հայոց լեզուն է: Նա ծառայում է մեզ այսօր նույն հաջողությամբ, ինչպես ծառայում էր երկու հազար տարի սրանից առաջ...Ես լի եմ հավատով, որ հայոց լեզվի կիրառությունը գիտության մեջ դարեր անընդհատ կպսակվի նորանոր հաջողություններով:

                                                                                                                             Վ.Համբարձումյան

Հայոց լեզուն հարուստ լեզու է և արժե, որ մարդ չարչարվի այն սովորելու համար: Ես ջանք եմ թափում և կշարունակեմ այն ուսումնասիրել...
                                                                                                                             Ջ.Բայրոն


Հունարենը մեղմ է, հռոմեական լեզուն` հզոր, հոնարենը` ահաբեկող, ասորերենը` աղերսական, պարսկերենը` պերճ, ալաներենը` գեղեցկազարդ, գոթերենը` հեգնական, եգիպտերենը` տափակախոս ու խավարաձայն, հնդկերենը` ճռվողական, հայերենը` քաղցր, որը միաժամանակ կարող է մյուս բոլոր լեզուների հատկություններն ամփոփել իր մեջ:
                                                                                                                                             Եղիշե
                                                                                                                                   

Комментарии