Գրադարանավարի օր


    Այսօր գրադարանավարի օրն է: Հոկտեմբերի 7-ը, 2004 թ-ից Հայաստանում պաշտոնապես նշվում է որպես «Գրադարանավարի օր»: Բոլոր գրադարաններում այսօր կազմակերպվում են միջոցառումներ նվիրված գրադարանավարի օրվան: Մեր գրադարանում անցկացվեց զրույց գրադարանի և գրադարանավարի դերի մասին: Գրադարանավարի առաքելության հիմնական մասը ընթերցանության քաջալերումն է:Դա կարևոր գործոն է,որն ազդում է սովորողի դերի վրա:Գրադարանավարը պետք է զարգացնի ընթերցողական հմտություններ, պետք է ունենա անհրաժեշտ կառավարման հմտություններ,պետք է դրսևորի բավարար մասնագիտական պատրաստվածություն,եռանդ ու խանդավառություն գրադարանավարության գործին նպաստելու համար: Երեխաները գնահատեցին գրքի և գրադարանի դերը իրենց կյանքում,իսկ գրադարանավարի դերը մեծ է գրքերի ճիշտ ընտրության,ընթերցանության խթանման համար:
   Գիրքն ու գրադարանը դարեր շարունակ եղել են հայ ժողովրդի ինքնության պահպանման գրավականը, իսկ գրադարանավարի օր ունենալը` վաղուց պահանջմունք:
   
Այսօր գրադարանները ոչ միայն գրքի տուն են, այլևս շատ երիտասարդների ջանքերով ու մտահղացմամբ` նաև ժամանցի կազմակերպման կենտրոն և գրադարանավարի, ընթերցողի, հեղինակի միջև երկխոսությունների միջավայր:
   Գրադարանների  նպատակն է  ընդգծել գրքի, գիտելիքի, գրադարանների դերը, ընթերցանության կարևորությունն արդի տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջանում, ինչպես նաև նպաստել գրքի և գրականության տարածմանն ու նորովի ներկայացմանը: Գրադարաններն առանձնահատուկ են պատրաստվում այդ օրվան`  կազմակերպելով բազմաբնույթ միջոցառումներ. կլոր սեղաններ, գրադարանային խնդիրների քննարկումներ, հանդիպումներ գիտության, մշակույթի, գրականության նշանավոր անձանց հետ: Կազմակերպվում են նաև գրքերի շնորհանդեսներ, գրական ստեղծագործությունների թատերական բեմականացումներ, գրական-երաժշտական երեկոներ, գրքի տոնավաճառներ:
Комментарии