էլեկտրոստատիկա: Լիցքավորված մասնիկներ: Կուլոնի օրենք:

Комментарии