ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸ ՏՀՏ-ՈՎ 


Դեկտեմբերի 5-ին գրադարանում ացկացվեց ՏՀՏ -ի օգտագործումով դաս Հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայից 9-1 դասարանի աշակերտների հետ: Ուսուցչուհին նախապես աշակերտներին բաժանել էր խմբերի և հանձնարարել տանը պատրաստել շնորհանդեսներ <<Հայոց եկեղեցին և հայկական հարցը>> թեմայով: Կաղմվել էր 4 խումբ,որոնցից յուրաքանչյուրը ուներ իր հանձնարարությունը: Առաջին խումբը ներկայացրեց <<Հայոց եկեղեցու գործունեությունը 19-րդ դարի վերջին>>, երկրորդ խումբը`<<Խրիմյան Հայրիկ>>,3-րդ խումբը` <<Երկաթե շերեփի խորհուրդը>> ենթավերնագրերով շնորհանդեսներ, 4-րդ խումբը պատրաստել էր պաստառ <<Հայոց կաթողիկոս Խրիմյան Հայրիկը>> վերնագրով: Խմբի անդամները ներկայացնում էին իրենց աշխատանքները`լրացնելով մեկը մյուսին: Վերջում  ներկայացնելով Սան-Ստեֆանոյի 16-րդ և Բեռլինի վեհաժողովի 61-րդ հոդվածները  հայկական հարցի մասին,առաջադրվեց դիագրամի միջոցով  համեմատել այդ երկու հոդվածները`գրելով դրանց  ընդանրությունը:Վերջում հարցերի միջոցով  ամփոփվեց դասը:Комментарии