Նոր գրքեր

       Նոր  գրքեր  գրադարանումԳրադարանը ստացել է հետևյալ նոր գրքերը՝

1.Սուքիասյան Ք.Ա. -Հայոց լեզվի հոմանիշների բացատրական ուսումնական բառարան
2.Աղայան Է. Բ.       -Արդի հայերենի առձեռն բացատրական բառարան
3.Քաղաքացիական կրթության բացատրական բառարան
4.Կողմնացույցիկ   -<<Հայկական սահմանադրական իրավապաշտպան կենտրոն>>

Комментарии