Ստուգարք 2 կիսամյակ

Անգլերենի 2 ստուգարքի հարցաշար 10-11-րդ դասարաններ


Բոլոր նախադասությունները պետք է թարգմանել

10դաս`  56.1; 56.3; 58.1; 59.2; 59.4; 60.2; 63.3; 65.3; 66.2; 67.4; 68.1; 69.1; 70.2; 70.4; 71.3; 72.2; 75.3; 75.4; 77.4; 78.3; 82.1; 82.2; 83.2; 86.4; 87.2; 89.2; 90.3; 91.2 


11դաս`    52.1; 53.1; 54.1; 55.1; 56.1; 57.1; 58.2; 60.1; 60.2; 68.1; 69.1; 70.3; 71.1; 71.2; 71.3; 78.3; 91.2;    92.1; 93.3;  94.1, 95.1; 96.3; 97.7; 97.3 
                                       

Комментарии