Հիմնարար արժեքներ-Ազգ, հայրենիք, հայրենասիրություն

Նախագծային  աշխատանք  Հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայից
 Թեման -Հիմնարար արժեքներ
   1. Ազգ: Ազգերի ձևավորման պայմաններն ու գործոնները: Ազգը բնութագրող հիմնական հատկանիշները: Ազգային լեզվի գործառույթները:
   2. Հայոց եկեղեցու դերը հայ ազգի կազմավորման գործընթացում:
   3. Հայրենիք: Հայրենիքը որպես ձևավորված գաղափարային արժեք: Հայրենիք հասկացության ժամանակային-տարածքային ընդգրկումները:
   4.Հայրենասիրությունը  հայրենիքի պահպանման հիմնական գործոն: Հայրենասիրության թեման հայ պատմիչների գործերում:
 
Комментарии