ԿԱ ժամանակացույց

ԿԱ ժամանակացույց

առարկա
օր
Հայոց լեզու
05.12
Հանրահաշիվ
06.12
Հայոց պատմություն
07.12
Կենսաբանություն
08.12
Անգլերեն
09.12
Գրականություն
12.12
Երկրաչափություն
13.12
Ինֆորմատիկա, ՀԵՊ,Աշխարհ.
14.12
Հասարակագիտություն
15.12
Ռուսերեն
16.12
Ֆիզիկա,Քիմիա
19.12
Համաշխ. Պատմություն
20.12

Комментарии