Եզոպոսի առակները

Փետրվարի 24-ին դպրոցի գրադարանում անցկացվեց գրքերի տեսություն և բարձրաձայն ընթերցանություն: Խմբակի անդամները գրքեր նվիրեցին գրադարանին: Գրքի և Մայրենիի շաբաթը շարունակվում է; Աշակերտները  ծանոթացան նոր գրքերին, ընթերցեցին Եզոպոսի առակները  և մեկնաբանեցին:


  Ձկնորսն իր ցանցը ձգեց և մի ձկնիկ հանեցՁկնիկը խնդրեցոր առայժմ բաց թողնիիրենախր ինքը շատ փոքր էթող մեծանաձկնորսը հետո կբռնի և ավելի շատ օգուտկունենաԲայց ձկնորսն ասաց. “Հիմա՞ր եմինչ էոր ձեռքիս որսը բաց թողնեմ և ապրեմունայն հույսով”:
   Առակս ցուցանեոր ավելի լավ է փոքր կանխիկըքան մեծ ապառիկը:

Պոչատ աղվեսը
   Աղվեսն իր պոչը թողեց թակարդում և միտք արեցթե ոնց ապրի աշխարհում այդպեսխայտառակվածԵվ որոշեց մյուս աղվեսներին էլ համոզելոր ձեռք քաշեն իրենցպոչերիցՆա բոլոր աղվեսներին հավաքեց և սկսեց նրանց գլխին քարոզ կարդալորկտրեն իրենց պոչերընախորովհետև գեղեցիկ չենև երկրորդավելորդ բեռ ենԲայցմի աղվես նրան պատասխանեց. “Է՛բարեկա՜մսդու մեզ այդ խորհուրդը չէիր տաեթեդրանից օգուտ չունենայիր”:
   Առակս վերաբերում է նրանցովքեր իրենց մերձավորներին խորհուրդ են տալիս ոչ թեմաքուր սրտովայլ սեփական օգտի համար:

Աղվեսն ու խաղողը
   Քաղցած աղվեսը տեսավ խաղողի վազըկախ ընկած ողկույզներով և ուզեց դունչը հասցնել խաղողինբայցչկարողացավԵվհեռանալովինքն իրեն ասաց. “Դեռ խակ է”:
   Այդպես էլ որոշ մարդիկերբ հաջողության չեն հասնումքանի որ ուժ ու կարողություն չունենմեղքը գցում ենպայմանների վրա:


Աղվեսն ու կոկորդիլոսը
   Աղվեսն ու կոկորդիլոսը վիճեցինթե իրենցից ով է ավելի նշանավորըԿոկորդիլոսը շատ գովեց իր նախնիներիփառքըշատ բաներ ասաց և վերջապես հայտարարեցոր իր նախահայրերը եղել են գիմնասիրաքեսներԱղվեսըպատասխանեց. “Հա՛էլ մի՜ ասակաշվիցդ էլ երևում էթե ինչքա՜ն ես չարչարվել գիմնասիոնում”:
   Այդպես իրականությունը միշտ էլ մերկացնում է ստախոսներին:


Տռզած աղվեսը
Քաղցած աղվեսը ծառի փչակում հաց ու միս գտավ, որ հովիվներն էին թողել: Ներս սողաց և եղած- չեղածը փորը քաշեց: Աղվեսն այնքան տռզեց, որ էլ չկարողացավ դուրս գալ. մի գլուխ ախ ու վախ էր անում ու տնքում: Մեկ էլ մի ուրիշ աղվես նրա տնքոցը լսեց, մոտեցավ ու հարցրեց` հը՛, ի՞նչ է պատահել: Եվ իմանալով պատահածը, ասաց. «Հիմա դու մի ճար ունես. դարձիր նույնը, ինչ ներս մտնելուց առաջ էիր և դուրս կգաս»:
   Առակս ցուցանե, որ դժվարին պայմանները ժամանակի ընթացքում ինքնին հեշտանոմ են:


Աղվեսն ու դիմակը
   Աղվեսն ընկավ արձանագործի արհեստանոցը, ուր եղած-չեղածն իրար խառնեց: Եվ այստեղ նրա աչքովն ընկավ ողբերգակի դիմակը: Աղվեսը բարձրացրեց ու ասաց. «Ի՛նչ գլուխ է, բայց ուղեղ չունի»:
   Առակս վերաբերում է այն մարդուն, որ փառահեղ մարմին ունի, բայց հոգին դատարկ է:


Ժլատը
   Մի ժլատ մարդ իր ամբողջ ունեցվածքը փող դարձրեցձուլածո ոսկի առավթաղեց պատի տակԱմեն օրգալիս նայում էր ու գնում իր բանինՄոտակայքում աշխատող մարդկանցից մեկը տեսավոր սա ամեն օրգալիս-գնում էգլխի ընկավթե ինչն ինչոց է ու ոսկին գողացավԵրբ ժլատը եկավտեսավ դատարկ տեղըվայ-վույ դրեց ու սկսեց մազերը փետելՄի մարդ տեսավ նրա հուսահատությունըեղելությունն իմացավ ու ասաց. «Իզուր ես տխրումոսկու տեղը մի քար դիր և պատկերացրուոր ոսկի էմեկ էդու նրանից չէիր օգտվում»:
    
Առակս ցուցանեերբ որ ունեցվածքը չի օգտագործվումբանի պետք չէ
:

Комментарии