Առարկայական կոնսուլտացիայի ժամանակացույց

Առարկայական կոնսուլտացիայի ժամանակացույց

12-րդ դասարանի օրեր
Դասարան
Առարկա
Օր
Ժամ
Ուսուցիչ
12-1
Հայոց լեզու
06.06
1100
Է. Շահնազարյան
12-1
Հայոց լեզու
07.06
1100
Է. Շահնազարյան
12-1
Մաթեմատիկա
09.06
1100
Գ. Գևորգյան
12-1
Մաթեմատիկա
12.06
1100
Գ. Գևորգյան
12-1
Մաթեմատիկա
13.06
1100
Գ. Գևորգյան
12-1
Հայոց պատմություն
15.06
1100
Ա. Նիազյան
12-1
Հայոց պատմություն
19.06
1100
Ա. Նիազյան
12-1
Հայոց պատմություն
20.06
1100
Ա. Նիազյան

10-11-րդ դասարանի օրեր

Դասարան
Առարկա
Օր
Ժամ
Ուսուցիչ
10-2
Հայոց պատմություն
06.06
1200
Ս. Խաչատրյան
11-2
Հայոց պատմություն
06.06
1000
Ս. Խաչատրյան
10-3
Հայոց պատմություն
05.06
1200
Ա. Ասլիբեկյան
10-3
Հայոց պատմություն
06.06
1000
Ա. Ասլիբեկյան
10-4
Երկրաչափություն
06.06
1000
Գ. Գևորգյան
10-4
Երկրաչափություն
13.06
1000
Գ. Գևորգյան
10-4
Ֆիզիկա
05.06
1300
Կ. Ադամյան
10-4
Ֆիզիկա
06.06
1300
Կ. Ադամյան
10-4
Ֆիզիկա
07.06
1200
Կ. Ադամյան
10-1,10-4, 11-1
Հանրահ.,երկրաչափ
06.06
1200
Կ. Ջանվելյան
10-1,10-4, 11-1
Հանրահ.,երկրաչափ
07.06
1200
Կ. Ջանվելյան
10-1,10-4, 11-1
Հանրահ.,երկրաչափ
08.06
1200
Կ. Ջանվելյան

Комментарии