Ազգային պետական խորհրդանիշներ

Հայաստանի Ազգային Պետական Խորհրդանիշները

Խորհրդանիշը  ազգի գաղափարի, կառույցի, էության ոգեղեն կամ նյութական արժեքի խտացված արտահայտությունն է, արտացոլում է տվյալ ժողովրդի ժառանգական հիշողությունը և ազգային ավանդույթները:

ՀՀ պետական դրոշը

Հայաստանի Հանրապետության դրոշը եռագույն է` վերևից ներքև կարմիր, կապույտ, նարնջագույն հորիզոնական հավասար շերտերով: Կարմիր գույնը խորհրդանշում է Հայկական բարձրավանդակը, հայ ժողովրդի մշտական պայքարը հարատևման, քրիստոնեական հավատքի, Հայաստանի անկախության և ազատության համար: Կապույտ գույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի ապրելու կամքը խաղաղ երկնքի ներքո: Նարնջագույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի արարչական տաղանդը և աշխատասիրությունը:

ՀՀ պետական զինանշանը

Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի կենտրոնում` վահանի վրա պատկերված են Արարատ լեռը` Նոյան տապանով և պատմական Հայաստանի թագավորություններից չորսի` ձախ կողմի վերևում` Բագրատունիների, աջ կողմի վերևում` Արշակունիների, ձախ կողմի ներքևում` Արտաշե


սյանների, աջ կողմի ներքևում` Ռուբինյանների զինանշանները: Վահանը պահում են արծիվը (ձախից) և առյուծը (աջից), իսկ վահանից ներքև պատկերված են սուր, ճյուղ, հասկերի խուրձ, շղթա և ժապավեն:
Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի հիմնական գույնը ոսկեգույնն է, պատմական Հայաստանի թագավորություններինը` ձախ կողմի վերևում` կարմիր, աջ կողմի վերևում` կապույտ, ձախ կողմի ներքևում` կապույտ, աջ կողմի ներքևում` կարմիր, և կենտրոնում` վահանի վրա պատկերված Արարատ լեռը` նարնջագույն: 
Նշված գույները խորհրդանշում են Հայաստանի Հանրապետության դրոշի գույները:

ՀՀ ազգային օրհներգը

Հայաստանի Հանրապետության ազգային օրհներգն ընդունվել է 1991 թվականի հուլիսի 1-ին և հիմնված է Առաջին Հանրապետության օրհներգի վրա՝ տեքստի չնչին փոփոխություններով։ Հիմնի տեքստը վերցված է Միքայել Նալբանդյանի "Իտալացի աղջկա երգը" բանաստեղծությունից, երաժշտության հեղինակն է Բարսեղ Կանաչյանը։
Մեր հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարեդար
Իր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։
Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի,
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի։
Նայիր նրան՝ երեք գույնով,
Նվիրական մեկ նշան
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։
Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պի՛տ մեռնի,
Բայց երանի, որ յուր ազգի
Ազատության կզոհվի։

Комментарии