Թարգմանչաց տոն

 Հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցով Սուրբ թարգմանիչների կամ Թարգմանչաց տոնը  ամեն տարի նշվում է հոկտեմբերի 3-ից նոյեմբերի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում; Այս տարի Թարգմանչաց տոնը նշվեց հոկտեմբերի 14-ին:
 Հոկտեմբերի 24-ին դպրոցում ՀԵՊ-ի ուսուցչուհի Վ. Հարությունյանը 10-Բ դասարանի աշակերտների հետ կազմակերպել էր միջոցառում նվիրված Թարգմանչաց տոնին: Միջոցառումը սկսվեց Տերունական աղոթքով: Աշակերտները ներկայացրին Մեսրոպ Մաշտոցին և հայ գրերի գյուտը, որի շնորհիվ Հայ առաքելական եկեղեցին նրան և Սահակ Պարթևին դասել է սրբերի շարքը: Մաշտոցն ու իր աշակերտները գրերի ստեղծումից անմիջապես հետո կատարեցին հայոց լեզվով առաջին թարգմանությունը: Նրանք ասորերենից և հունարենից թարգմանեցին Աստվածաշունչը, որն այնքան կատարյալ էր,

որ մինչև օրս համարվում է <<Թարգմանությունների թագուհի>>:  Սուրբ թարգմանիչների շնորհիվ Աստվածաշնչի  պատվիրաններն ամրագրվեցին Հայոց հողում: Մեր ժողովրդի համար քրիստոնեությունը դարձավ ազգային նկարագրի անբաժանելի մասը: Թարգմանչած տոնը նշվում է Օշական գյուղում, որտեղ թաղված է Մեսրոպ Մաշտոցը, որի գերեզմանը գտնվում է Սբ. Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու խորանի տակ:  Օշականում է գտնվում նաև հայոց այբուբենին նվիրված հուշարձանը;
   Աշակերտները ներկայացնում էին Թարգմանչաց տոնի խորհուրդն ու նշանակությունը: Հնչեցին հոգևոր երգեր, արտասանեցին բանաստեղծություններ հայոց գրերի ստեղծման և դերի  ու նշանակության մասին: Գրերի պատմական նշանակությունը նույնն է, ինչ Հայկ Նահապետի կողմից Հայոց հայրենիքն ստեղծելը:

Комментарии